Δεκέμβριος 2018 – Νέες δράσεις ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προκηρύχθηκαν δύο νέες δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.