14/05/19

Μάιος 2019 – Δράσεις ΕΣΠΑ

Συνεχίζεται η δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων […]
04/01/19

Δεκέμβριος 2018 – Νέες δράσεις ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προκηρύχθηκαν δύο νέες δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και […]
28/10/18
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέα παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ («ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» & «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»). Η νέα καταληκτική […]