Υποστήριξη

H T.B.S. διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των έργων, πριν και μετά την πώληση. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη αποτελεί μια ζωτικής σημασίας και ουσιαστική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, απελευθερώνοντας όλη τη δύναμη των διαθεσίμων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πελατών.

Η T.B.S. παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης για όλα τα προϊόντα, επιχειρηματικές λύσεις και έργα της.

Για όλα τα έργα, το είδος και η έκταση των παρεχομένων υπηρεσιών διέπεται από τους όρους των αντίστοιχων συμβάσεων με τον πελάτη. Για τις περιπτώσεις αυτές παρακαλούμε ανατρέξετε στους όρους της μεταξύ μας σχετικής σύμβασης ή επικοινωνήστε με το αντίστοιχο Διαχειριστή Έργου ή του Λογαριασμού σας, ο οποίος έχει ορισθεί από την εταιρεία μας

Αιτήματα για εξυπηρέτηση και υποστήριξη έργων και προϊόντων μας εκτός σύμβασης, αυτά γίνονται δεκτά προς το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας. Κάθε αίτημα αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων για να διευκολύνεται η παρακολούθηση του. Ο χρόνος απόκρισης αυτής της υπηρεσίας είναι συνήθως εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας (καθημερινές, πλην αργίες, ΔE. – ΠA: 09:00 – 18:00, τοπική ώρα GMT+2).

Online Τεχνική Υποστήριξη

Επισκεπτόμενοι το site μας www.tbs.gr έχετε δυνατότητα για άμεση on line επίλυση προβλημάτων και αποριών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί μας είναι διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουν όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Απομακρυσμένη Διαχείριση Συστημάτων

Παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και monitoring μέσω εξειδικευμένου λογισμικού με ειδική παραμετροποίηση για την εκάστοτε εγκατάσταση και με την δυνατότητα δημιουργίας alerts για proactive maintenance.

Πακέτα Προαγοράς Ωρών

Η T.B.S. με κορυφαία διάκριση στις τεχνικές γνώσεις προτείνει στους πελάτες της Πακέτα Προαγοράς ωρών Τεχνικής Υποστήριξης.

Με γνώμονα πάντα τις πιο ευέλικτες και οικονομικές λύσεις δημιούργησε για εσάς, τέσσερα (4) Πακέτα Προαγοράς Ωρών Τεχνικής Υποστήριξης για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή με προκαθορισμένο χρόνο ανταπόκρισης για οποιαδήποτε εξοπλισμό.

Πακέτα Προαγοράς 10 Ωρών.
Πακέτα Προαγοράς 25 Ωρών.
Πακέτα Προαγοράς 50 Ωρών.
Πακέτα Προαγοράς 100 Ωρών.

Ο πελάτης με τα Πακέτα Προαγοράς Ωρών εξασφαλίζει Τεχνική Υποστήριξη:

όποτε τη χρειαστεί και με χρόνο απόκρισης 2 ώρες.
στο επίπεδο που επιθυμεί (Junior/ Senior/ Expert).
από μηχανικούς πιστοποιημένους από τις κατασκευάστριες εταιρείες και με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
με το μικρότερο δυνατό κόστος και με έκπτωση από 10% έως και 30% στις τιμές τιμοκαταλόγου.
με οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των προβλημάτων, πλήρη ενημέρωση και αναλυτικό report ενεργειών.

Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

Τα Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης της T.B.S. απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, οι ανάγκες των οποίων απαιτούν άμεση, ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Με σκοπό την πλήρη κάλυψη αυτών των αναγκών, συνεχώς αξιολογούμε και διαμορφώνουμε τα προγράμματά μας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δυναμικά εξελισσόμενης αγοράς.

High-Availability Support

Ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών, των οποίων η αδιάλειπτη λειτουργία είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία των εργασιών τους. Παρέχεται πλήρης κάλυψη του εξοπλισμού, άμεση απόκριση και ελαχιστοποίηση του χρόνου μη διαθεσιμότητας των συστημάτων.

Advanced Support

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης των σύγχρονων εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας την άμεση απόκριση και την σύντομη αποκατάσταση των προβλημάτων. Αποτελεί την ιδανική επιλογή με κριτήριο την σχέση τιμής/ απόδοσης.
Standard Support

Σχεδιασμένο για την κάλυψη εξοπλισμού, του οποίου ο χρόνος αποκατάστασης σε περίπτωση προβλήματος δεν επηρεάζει καθοριστικά τη συνέχιση των εργασιών.

Basic H/W Support

Αφορά εγκαταστάσεις που καλύπτονται σε επίπεδο υποστήριξης software. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη και εξασφαλίζουμε την επισκευή ή και την αντικατάσταση του εξοπλισμού τους.

Basic S/W Support

Απευθύνεται σε εγκαταστάσεις που χρειάζονται υποστήριξη σε επίπεδο λογισμικού. Περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη, αποστολή κάθε νέας έκδοσης λογισμικού και παρέχει on-line πρόσβαση σε μία εκτεταμένη βάση δεδομένων με λύσεις υποστήριξης.