Υλικό

Η T.B.S. αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση end-to-end συστημάτων, ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε: Servers, Ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Desktops, Notebooks, Tablets), Συστήματα αποθήκευσης και αντιγράφων ασφαλείας, Συστήματα UPS, Συστήματα εκτυπωτών και αυτοματισμού γραφείου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός  έργου:

  • σχεδιασμός προδιαγραφών,
  • έλεγχος συμβατότητας,
  • συναρμολόγηση,
  • εγκατάσταση και
  • αξιολόγηση της εφαρμογής του hardware.