Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η T.B.S. έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα συμβούλων επιχειρήσεων «T.B.S. Consultancy Services» και έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την προσφορά συνδυασμένων υπηρεσιών για την καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες (Information Security Strategy, IT Security Architecture, και Information Security Assurance-Penetration Testing) και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας με βάση την προστασία όχι μόνο του δικτύου και των συστημάτων, αλλά και των κρίσιμων δεδομένων. Στην προσέγγιση μας λαμβάνουμε υπόψη τις απειλές (threats) και τα τρωτά σημεία των συστημάτων και εφαρμογών (vulnerabilities) που οι απειλές μπορούν να εκμεταλλευθούν (exploit) και τα συνδέουμε με τα συστήματα και τις εφαρμογές (assets) για να υπολογισθεί το αντίστοιχο security risk και να προτείνουμε αντίστοιχες λύσεις.

Επίσης στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας και διαλειτουργικότητας κατά την υλοποίηση νέων συστημάτων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας, και την παράδοση αποδοτικών παραμετροποιημένων λύσεων.

Τέλος η «T.B.S. Consultancy Services» δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετητικών έργων (μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες βιωσιμότητας κ.λπ.), των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις καθώς επίσης στην υπαγωγή επιχειρήσεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων.