Λογισμικό

Η T.B.S. στο πλαίσιο δραστηριοποίησής της στο χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες, με τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού, εξασφαλίζοντας τις πλέον ανταγωνιστικές λύσεις, με τις καλύτερες τιμές.

Για κάθε επαγγελματικό χώρο, για κάθε μηχανογραφική ανάγκη, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και πάντα με σεβασμό στην επένδυσή σας, διαθέτουμε την βέλτιστη λύση! Οι έμπειροι μηχανικοί της T.B.S. κατέχουν συσσωρευμένη τεχνογνωσία από εκατοντάδες εγκαταστάσεις λογισμικού, σε μια ευρύτατη γκάμα επιχειρήσεων και οργανισμών. Γνωρίζουν σε βάθος τις διαθέσιμες εφαρμογές λογισμικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία ανάπτυξης για τη δική σας επιχείρηση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη ενσωμάτωση μιας λύσης λογισμικού σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό, πέρα από την προμήθεια της κατάλληλης εφαρμογής, η T.B.S. είναι σε θέση να προσφέρει ένα σύνολο από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως:

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ελέγχου σωστής λειτουργίας.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε τελικούς χρήστες και διαχειριστές συστημάτων.
  • Συμβόλαια συντήρησης, license updates, κ.λπ.