Δικτυακά

H T.B.S. καλύπτει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες εταιρειών παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις σε ότι αφορά τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και φωνής, τον σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη δικτύων Η/Υ. Αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την συντήρηση παθητικών και ενεργών δικτύων, δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου της επιχείρησής σας.

Ένα αξιόπιστο δίκτυο δίνει λύσεις στις καθημερινές σας ανάγκες, αυξάνει την αποδοτικότητα της εταιρείας σας και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες σας. Μειώνει παράλληλα τα λειτουργικά σας έξοδα και το κόστος συντήρησης.

Ενδεικτικές υπηρεσίες

  • Διαχείριση Δικτύων: Το Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου είναι εργαλείο που αφενός ελέγχει όλες τις δικτυακές συσκευές (Routers, Switches, Servers, Wireless κ.λπ.) για την εύρυθμη λειτουργία τους και αφετέρου την επικοινωνία μεταξύ αυτών των συσκευών όσο αφορά την ποιότητα και την ταχύτητα επικοινωνίας
  • Ασύρματη Δικτύωση: παρέχουμε λύσεις ασύρματων διασυνδέσεων κάθε είδους και για κάθε ανάγκη. Τη μελέτη και εγκατάσταση αναλαμβάνουν οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας, με χρόνια απασχόλησης και έρευνας στις ασύρματες διασυνδέσεις
  • Ασύρματες Συνδέσεις WiFi: παρέχουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε ασύρματα Links για τη διασύνδεση απομακρυσμένων σημείων σε αποστάσεις χιλιομέτρων
  • Δίκτυα Mesh WIFi: αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση σημείων πρόσβασης (Access Points) τύπου mesh για διανομή ασύρματου δικτύου σε εκτεταμένες μητροπολιτικές περιοχές.
  • Ολοκληρωμένη Κάλυψη χώρων με WiFi: πραγματοποιούμε κατά παραγγελία μελέτες εφαρμογής (site survey) με εξειδικευμένα εργαλεία για την παραγωγή χάρτη κάλυψης και τη βελτιστοποίηση του δικτύου που θα εγκατασταθεί.